Umiejętności Wojenne

Atak
Atak - Liczba ran zadawanych przez twoje oddziały w walce bezpośredniej zwiększa się o 5%.
Lepszy Atak - Liczba ran zadawanych przez twoje oddziały w walce bezpośredniej zwiększa się o 10%.
Ekspercki Atak - Liczba ran zadawanych przez twoje oddziały w walce bezpośredniej zwiększa się o 15%.
Łucznictwo - Liczba ran zadawanych przez oddziały bohatera w walce na dystans zwiększa się o 20%.
Szał Bitewny - Minimalna i maksymalna liczba ran, jakie mogą zadać stworzenia znajdujące się pod kontrolą bohatera, zwiększa się o 1. Jest to szczególnie efektywne w przypadku armii składających się ze stworzeń niskiego poziomu.
Taktyka - Zwiększa obszar, na którym bohater może rozstawić swoje jednostki przed walką.
Gniew Natury - Wszystkie istoty Sylvan w armii Łowcy zyskują +1 do maksymalnego zadawania obrażeń.
Kara Boska - Oddziały znajdujące się pod kontrolą bohatera zadają większą liczbę ran zgodnie ze stanem ich morali.
Moc Prędkości - Bohater otrzymuje zaklęci Przyspieszenie i możliwość rzucania go bez utraty many.
Płonące Strzały - Balista znajdująca się pod dowództwem bohatera omija obronę wroga i zadaje mu dodatkowe obrażenia od ognia żywiołów.
Rozdzierające Uderzenie - Zwiększa skuteczność zdolności Znamię Potępionych. Istnieje 40% szans, że Znamię Potępionych wykonane przez Lorda Demonów zada celowi podwójną liczbę ran.
Zimna Stal - Broń wszystkich stworzeń w armii zostaje wyposażona w dodatkową moc zamrażania (bonus ten otrzymują także inne jednostki poza nieumarłymi).
Dowodzenie
Dowodzenie - Zwiększa morale wszystkich stworzeń w armii bohatera o 1.
Lepsze Dowodzenie - Zwiększa morale wszystkich stworzeń w armii bohatera o 2.
Eksperckie Dowodzenie - Zwiększa morale wszystkich stworzeń w armii bohatera o 3.
Dyplomacja - Pozwala bohaterowi skuteczniej negocjować z wrogimi stworzeniami. Zwiększa szansę i obniża koszt przyłączenia się tych stworzeń do armii bohatera.
Finanse - Bohater generuje przychód w wysokości 250 sztuk złota dziennie.
Werbunek - Zwiększa tygodniowy przyrost stworzeń poziomów 1-ego, 2-ego i 3-ego odpowiednio o +3, +2, +1. Aby przyrost ten miał miejsce, bohater musi znajdować się w sojuszniczym mieście w ostatnim dniu tygodnia.
Aura Szybkości - Zasięg ruchu wszystkich oddziałów bohatera w czasie walki wzrasta o +1.
Boskie Przewodnictwo - Rycerz otrzymuje specjalną zdolność bojową, która sprawia, że na polu bitwy jego oddziały wykonują szybciej swój ruch.
Głównodowodzący - Atak Łowcy zwiększa się na stałe o +2. Do armii Łowcy dołączają się Tancerze Ostrzy, by walczyć w jego sprawie. Liczba Tancerzy Ostrzy zależy od liczby tygodni.
OdĄwierny - Zdolność "otwarcia bram" staje się bardziej skuteczna. Liczba zyskanych rekrutów jest 20% większa niż normalnie.
Sztuczna Chwała - Machiny Wojenne i Golemy mogą być teraz objęte pozytywnym działaniem morale (działanie negatywne nie występuje).
Zwiastun Śmierci - Wszystkie neutralne stworzenia wstępujące do armii Nekromanty zostają automatycznie zamienione w nieumarłych o odpowiadającym im poziomie.
Kontratak
Kontratak - Unikalny talent Rycerza. Pozwala podnosić wojska ludzi o jeden poziom. Działa tylko w miastach Przystani, gdzie wybudowano Plac Ćwiczeń. Poza tym liczba obrażeń zadawanych w czasie kontrataku przez oddziały Rycerza zwiększa się o 5%.
Lepszy Kontratak - Unikalny talent Rycerza. Pozwala podnosić wojska ludzi o jeden poziom. Działa tylko w miastach Przystani, gdzie wybudowano Plac Ćwiczeń. Poza tym liczba obrażeń zadawanych w czasie kontrataku przez oddziały Rycerza zwiększa się o 10%.
Ekspercki Kontratak - Unikalny talent Rycerza. Pozwala podnosić wojska ludzi o jeden poziom. Działa tylko w miastach Przystani, gdzie wybudowano Plac Ćwiczeń. Poza tym liczba obrażeń zadawanych w czasie kontrataku przez oddziały Rycerza zwiększa się o 20%.
Eksperckie Szkolenie - Trening oddziałów w miastach Przystani kosztuje 10% mniej niż normalnie. Aby przeprowadzić takie szkolenie, w mieście musi być wybudowany Plac Ćwiczeń i musi przebywać w nim Rycerz.
Kontratak - Rycerz otrzymuje specjalną zdolność bojową, dzięki której może strzec wybrane stworzenie w swojej armii, przez jedną turę zadając obrażenia każdemu przeciwnikowi, który zaatakuje to stworzenie.
Łaska - Rycerz otrzymuje specjalną zdolność bojową podnoszącą na pewien czas morale, inicjatywę, atak i obronę jego oddziałów.
Niepowstrzymana Szarża - Zdolność bohatera "Święta Szarża" zadaje potrójne obrażenia.
Logistyka
Logistyka - Zasięg ruchu bohatera na lądzie jest większy o 10%.
Lepsza Logistyka - Zasięg ruchu bohatera na lądzie jest większy o 20%.
Ekspercka Logistyka - Zasięg ruchu bohatera na lądzie jest większy o 30%.
Nawigacja - Zasięg ruchu bohatera na morzu jest większy o 50%.
Odkrywanie - Bohater otrzymuje +4 do zasięgu wzroku i jest w stanie zauważyć dokładną liczbę istot wśród neutralnych oddziałów i armii wroga w swoim pobliżu.
Znajdowanie Drogi - Ograniczenie zasięgu ruchu wynikające z podróżowania po bezdrożach jest mniejsza o 50%.
Cichy Prześladowca - Przeciwnik będzie widział tylko najsilniejszą jednostkę z armii bohatera, bez żadnych danych liczbowych.
Pochód Golemów - Prędkość i inicjatywa wszystkich Golemów znajdujących się pod dowództwem bohatera zwiększa się o +2.
Pochód Śmierci - Wszystkie jednostki bohatera zyskują +4 do szybkości w trakcie oblężenia zamku wroga.
Szturm Teleportu - Bohater otrzymuje czar Teleportacja i możliwość użycia go jako narzędzia ataku zwiększającego inicjatywę teleportowanego stworzenia.
Szybka Brama - Lord Demonów doskonali metody przenoszenia istot z i do plany piekieł. Przenoszenie jest o 50% szybsze niż normalnie.
Znajomy Teren - Zasięg ruchu wszystkich stworzeń armii bohatera (Rycerza lub Łowcy) wzrasta o +1, jeśli bitwa toczy się na terenie pokrytym trawą.
Machiny Wojenne
Machiny Wojenne - Zwiększona zostaje skuteczność działania machin wojennych. Zwiększa się atak, obrona i liczba zadawanych obrażeń przez Balistę oraz Katapultę, jak również otrzymuje ona 30% szans na trafienie. Zwiększa się moc leczenia Namiotu Medyka. Wóz z Amunicją zwiększa atak jednostki używającej broni miotanej w armii bohatera o 1.
Lepsza Machiny Wojenne - Zwiększona zostaje skuteczność działania machin wojennych. Zwiększa się atak, obrona i liczba zadawanych obrażeń przez Balistę oraz Katapultę, jak również otrzymuje ona 40% szans na trafienie. Zwiększa się moc leczenia Namiotu Medyka. Wóz z Amunicją zwiększa atak jednostki używającej broni miotanej w armii bohatera o 2.
Eksperckie Machiny Wojenne - Zwiększona zostaje skuteczność działania machin wojennych. Zwiększa się atak, obrona i liczba zadawanych obrażeń przez Balistę oraz Katapultę, jak również otrzymuje ona 50% szans na trafienie. Zwiększa się moc leczenia Namiotu Medyka. Wóz z Amunicją zwiększa atak jednostki używającej broni miotanej w armii bohatera o 3.
Balista - Możliwe jest ręczne sterowanie Balistą, jak również może ona wykonać dodatkowy strzał. Jeśli w czasie bitwy została zniszczona, po zakończeniu walki zostaje naprawiona.
Katapulta - Możliwe jest ręczne sterowanie Katapultą, jak również może ona wykonać dodatkowy strzał. Wóz z Amunicją zostaje naprawiony po zakończeniu bitwy, w której został zniszczony.
Pierwsza Pomoc - Możliwe jest ręczne sterowanie Namiotem Medyka. Zostaje naprawiony po zakończeniu bitwy , w której go zniszczono.
Deszcz Siarki - Katapulta może oddać dodatkowy strzał (maksymalnie 3 strzały o ile bohater posiada odpowiednie talenty).
Dreszcze - Bohater otrzymuje czar Trzęsienie Ziemi. Może rzucić go w taki sposób, że wstrząsy ogłuszą i spowodują obrażenia u stworzeń znajdujących się za murami twierdzy.
Impregnowana Balista - Zdolność Impregnowana Strzała działa teraz także na Balistę. Wszystkie strzały oddane przez Balistę przenoszą uroki nałożone na nią przez Łowcę i z tego powodu czerpią z jego zasobów many.
Namiot Zarazy - Należący do bohatera Namiot Medyka może zadawać obrażenia wrogim stworzeniom.
Trójstrzałowa Balista - Balista może oddać dodatkowy strzał (maksymalnie 3 strzały o ile bohater posiada odpowiednie talenty).
Zdalne Sterowanie - Na początku walki przejmujesz kontrolę nad jedną z Machin przeciwnika.
Obrona
Obrona - Zmniejsza o 10% obrażenia, jakie twoje oddziały mogą otrzymać w czasie bezpośredniej walki.
Lepsza Obrona - Zmniejsza o 20% obrażenia, jakie twoje oddziały mogą otrzymać w czasie bezpośredniej walki.
Ekspercka Obrona - Zmniejsza o 30% obrażenia, jakie twoje oddziały mogą otrzymać w czasie bezpośredniej walki.
Ochrona - Zmniejsza o 15% obrażenia, jakie twoje oddziały mogą otrzymać od magii.
Unik - Zmniejsza o 20% obrażenia, jakie twoje oddziały mogą otrzymać zaatakowane bronią miotaną.
Witalność - Zwiększa liczbę punktów życia wszystkich twoich oddziałów o 2 (jest to szczególnie efektywne w przypadku dużych armii).
Gniew Piekieł - Zwiększa skuteczność zdolności Demoniczny Ogień. Oddziały wroga otrzymują dodatkowe obrażenia od ognia także w czasie kontrataku.
Lodowate Kości - Wszystkie oddziały nieumarłych znajdujące się pod kontrolą Nekromanty otrzymują potężne zaklęcia zimna. Nieprzyjaciel atakując w bezpośredniej walce otrzyma rany wywołane przez zimno.
Moc Wytrzymałości - Bohater otrzymuje czar Wytrzymałość i zdolność do rzucania go bez utraty many.
Odporność - Współczynnik obrony bohatera zwiększa się na stałe o +2.
Ostatni Bastion - Wszystkie oddziały pod dowództwem bohatera zyskują niesamowitą żywotność. Jeśli wróg zaatakuje oddziały bohatera i je uśmierci, ostatnia jednostka przetrwa atak mając 1 punkt życia.
Utrzymanie Pozycji - Oddziały pod kontrolą bohatera wykonujące polecenie Obrony otrzymują premię +60% do obrony.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2010 by Daniel Sokołowski

katalog stron, najlepszychKatalog stronKatalog stron Seo SupremeKatalog stron - Dobre strony