Tipsy
Aby uaktywnić kody należy:
Wejść do folderu z grą, otworzyć folder PROFILES, znaleĄć plik AUTOEXEC.CFG, zrobić jego kopie zapasową oraz otworzyć oryginalny plik przy pomocy edytora tekstu. Należy w nim dopisać linijkę: "setvar dev_console_password = schwinge-des-todes", a następnie zapisać plik.
Wciśnij podczas gry ~ (tylda), a następnie wpisz kod z listy poniżej i wciśnij ENTER.

add_gold X - dostajesz pieniądze (X to wybrana liczba)
add_exp X - aktywny bohater dostaje doświadczenie (X to wybrana liczba)
set_hero_luck_morale X Y - ustalasz poziom szczęścia i morale bohaterowi (X to wartość szczęścia, a Y to morale)
add_all_spells - aktywny bohater dostaje wszystkie czary
add_money X - dostajesz zasoby (X to ilość surowców, a ilość złota to 1000 X)
clear_money - tracisz wszystkie pieniądze i surowce
show_hero_mp - pokazuje liczbę punktów ruchu bohatera
show_player_money X - pokazuje ilość złota gracza (X to numer gracza)
add_army X Y - dostajesz po 10 jednostek z wybranego miasta (X to numer miasta 1-6, a Y to ulepszenie jednostek 0-1)
add skill X - bohater otrzymuje wybraną umiejętność (X to wybrana liczba 1-150)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2010 by Daniel Sokołowski

katalog stron, najlepszychKatalog stronKatalog stron Seo SupremeKatalog stron - Dobre strony