Sylvan

Sylvan


Rada Osady
Rada Osady Koszt budowy: Brak
Wymaga: Brak
Wymagany poziom miasta: 0
Korzyści: Rada Osady dostarcza królestwu 500 sztuk złota dziennie i pozwala kupować nowe budynki.
Rada Miasta
Rada Miasta Koszt budowy: 2,000 złota
Wymaga: Gildia Magów 1 poziomu
Wymagany poziom miasta: 6
Korzyści: Rada Miasta dostarcza królestwu 1,000 sztuk złota dziennie.
Ratusz
Ratusz Koszt budowy: 5,000 złota
Wymaga: Rada Miasta
Wymagany poziom miasta: 9
Korzyści: Ratusz dostarcza królestwu 2,000 sztuk złota dziennie.
Kapitol
Kapitol Koszt budowy: 10,000 złota
Wymaga: Ratusz
Wymagany poziom miasta: 15
Korzyści: Kapitol dostarcza królestwu 4,000 sztuk złota dziennie.

Fort
Fort Koszt budowy: 10 drewna + 5,000 złota
Wymaga: Brak
Wymagany poziom miasta: 6
Korzyści: Fort dodaje mury obronne dookoła miasta.
Cytadela
Cytadela Koszt budowy: 10 kamieni + 5,000 złota
Wymaga: Fort
Wymagany poziom miasta: 9
Korzyści: Cytadela zwiększa tygodniowy przyrost istot o 50% dodaje wieżę strzelniczą i pole minowe broniące miasta podczas oblężenia.
Zamek
Zamek Koszt budowy: 10 drewna + 10 kamieni + 5,000 złota
Wymaga: Cytadela
Wymagany poziom miasta: 15
Korzyści: Budowa Zamku zapewnia dwie dodatkowe wieże strzelnicze, umacnia mury i podwaja tygodniowy przyrost istot.

Gildia Magów 1 poziomu
Gildia Magów 1 poziomu Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 2,000 złota
Wymaga: Rada Osady
Wymagany poziom miasta: 3
Korzyści: Bohater odwiedzający gildię magów może nauczyć się przechowywać w niej czarów. Znajdują się w niej 3 zaklęcia pierwszego poziomu.
Gildia Magów 2 poziomu
Gildia Magów 2 poziomu Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 1 kryształ + 1 siarki + 1 klejnot + 1,000 złota
Wymaga: Gildia Magów 1 poziomu
Wymagany poziom miasta: 3
Korzyści: Bohater odwiedzający gildię magów może nauczyć się przechowywać w niej czarów. Znajdują się w niej 3 zaklęcia drugiego poziomu.
Gildia Magów 3 poziomu
Gildia Magów 3 poziomu Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 2 kryształ + 2 siarki + 2 klejnot + 1,000 złota
Wymaga: Gildia Magów 2 poziomu
Wymagany poziom miasta: 3
Korzyści: Bohater odwiedzający gildię magów może nauczyć się przechowywać w niej czarów. Znajdują się w niej 3 zaklęcia trzeciego poziomu.
Gildia Magów 4 poziomu
Gildia Magów 4 poziomu Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 3 kryształ + 3 siarki + 3 klejnot + 1,000 złota
Wymaga: Gildia Magów 3 poziomu
Wymagany poziom miasta: 3
Korzyści: Bohater odwiedzający gildię magów może nauczyć się przechowywać w niej czarów. Znajdują się w niej 3 zaklęcia czwartego poziomu.
Gildia Magów 5 poziomu
Gildia Magów 5 poziomu Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 5 kryształ + 5 siarki + 5 klejnot + 1,000 złota
Wymaga: Gildia Magów 4 poziomu
Wymagany poziom miasta: 3
Korzyści: Bohater odwiedzający gildię magów może nauczyć się przechowywać w niej czarów. Znajdują się w niej 3 zaklęcia piątego poziomu.

Karczma
Karczma Koszt budowy: 5 drewna + 500 złota
Wymaga: Brak
Wymagany poziom miasta: 0
Korzyści: Karczma umożliwia rekrutację bohaterów. Zwiększa także morale oddziałów broniących miasta o +1.

Kuźnia
Kuźnia Koszt budowy: 5 drewna + 1,000 złota
Wymaga: Brak
Wymagany poziom miasta: 0
Korzyści: Kuźnia dostarcza twojej armii Wozy z Amunicją. Inne machiny wojenne mogą zostać zakupione za potrójną cenę.

Stocznia
Stocznia Koszt budowy: 20 drewna + 2,000 złota
Wymaga: Brak
Wymagany poziom miasta: 12
Korzyści: Stocznia pozwala budować statki.

Targowisko
Targowisko Koszt budowy: 5 drewna + 500 złota
Wymaga: Brak
Wymagany poziom miasta: 0
Korzyści: Mając targowisko można kupować i sprzedawać surowce.
Magazyn Zasobów
Magazyn Zasobów Koszt budowy: 5 kamieni + 5,000 złota
Wymaga: Targowisko
Wymagany poziom miasta: 0
Korzyści: Magazyn Zasobów dostarcza +1 klejnot dziennie.

Córa Sylanny
Córa Sylanny Koszt budowy: Łza Ashy
Wymaga: Brak
Poziom: 0
Korzyści: Córa Sylanny zwiększa przychód miasta o 5,000 sztuk złota, tygodniowy przyrost istot o 50% i szczęście wszystkich bohatera o 2.

Gildia Mścicieli
Gildia Mścicieli Koszt budowy: 5 drewna + 1,000 złota
Wymaga: Domek na Drzewie
Poziom: 9
Korzyści: Wspomaga zdolność specjalną Cel Myśliwego. Pozwala na wybranie ulubionego wroga.
Braterstwo Mścicieli
Braterstwo Mścicieli Koszt budowy: 2,000 złota
Wymaga: Gildia Mścicieli
Poziom: 9
Korzyści: Wspomaga zdolność specjalną Cel Myśliwego, zwiększa szanse na zadanie wybranemu wrogowi krytycznego ciosu o 10%.

Tajemniczy Staw
Tajemniczy Staw Koszt budowy: 5 klejnotów + 500 złota
Wymaga: Targowisko
Poziom: 3
Korzyści: Dostarcza kilka przypadkowych surowców na początku tygodnia.

Baśniowe Drzewo
Baśniowe Drzewo Koszt budowy: 5 drewna + 300 złota
Wymaga: Brak
Poziom: 0
Korzyści: Baśniowe Drzewo pozwala rekrutować Nimfy.
Baśniowy Las
Baśniowy Las Koszt budowy: 5 drewna + 900 złota
Wymaga: Baśniowe Drzewo
Poziom: 0
Korzyści: Baśniowy Las pozwala rekrutować Rusałki.
Kwitnący Gaj
Kwitnący Gaj Koszt budowy: 5 drewna + 5 kryształów + 500 drewna
Wymaga: Baśniowe Drzewo
Poziom: 3
Korzyści: Zwiększa tygodniową produkcję Nimf i Rusałek o +4.

Brama Drzewców
Brama Drzewców Koszt budowy: 15 drewna + 5 kryształów + 5 siarki + 3 klejnoty + 4,000 złota
Wymaga: Brak
Poziom: 12
Korzyści: Brama Drzewców pozwala rekrutować Drzewce.
Altana Drzewców
Altana Drzewców Koszt budowy: 10 drewna + 7 kryształów + 5 siarki + 5 klejnotów + 8,000 złota
Wymaga: Brama Drzewców
Poziom: 12
Korzyści: Altana Drzewców pozwala rekrutować Enty.
Zasadzanie Drzewców
Zasadzanie Drzewców Koszt budowy: 10 drewna + 3,000 złota
Wymaga: Brama Drzewców
Poziom: 15
Korzyści: Zwiększa tygodniową produkcję Drzewców o +1.

Domek na Drzewie
Domek na Drzewie Koszt budowy: 15 drewna + 5 kamieni + 1,000 złota
Wymaga: Brak
Poziom: 6
Korzyści: Domek na Drzewie pozwala rekrutować Myśliwych.
Domostwo na Drzewie
Domostwo na Drzewie Koszt budowy: 15 drewna + 5 klejnotów + 2,000 złota
Wymaga: Domek na Drzewie
Poziom: 6
Korzyści: Domostwo na Drzewie pozwala rekrutować Wielkich Łowczych.

Kamienny Krąg
Kamienny Krąg Koszt budowy: 10 kamieni + 3 kryształy + 3 klejnoty + 1,500 złota
Wymaga: Gildia Magów 1 poziomu
Poziom: 9
Korzyści: Kamienny Krąg pozwala rekrutować Druidów.
Kromlech
Kromlech Koszt budowy: 10 kamieni + 5 kryształów + 5 klejnotów + 4,000 złota
Wymaga: Kamienny Krąg
Poziom: 9
Korzyści: Kromlech pozwala rekrutować Wielkich Druidów.

Ołtarz Smoków
Ołtarz Smoków Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 15 kryształów + 15 klejnotów + 8,000 złota
Wymaga: Brak
Poziom: 15
Korzyści: Ołtarz Smoków pozwala rekrutować Zielone Smoki.
Smocza Świątynia
Smocza Świątynia Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 10 kryształów + 10 klejnotów + 10,000 złota
Wymaga: Ołtarz Smoków
Poziom: 15
Korzyści: Smocza Świątynia pozwala rekrutować Szmaragdowe Smoki.

Polana Jednorożców
Polana Jednorożców Koszt budowy: 5 drewna + 5 kryształów + 5 klejnotów + 2,000 złota
Wymaga: Brak
Poziom: 9
Korzyści: Polana Jednorożców pozwala rekrutować Jednorożce.
Ogród Jednorożców
Ogród Jednorożców Koszt budowy: 5 drewna + 5 kamieni + 5 kryształów + 10 klejnotów + 6,000 złota
Wymaga: Polana Jednorożców
Poziom: 9
Korzyści: Ogród Jednorożców pozwala rekrutować Srebrne Jednorożce.

Taras Wojennego Tańca
Taras Wojennego Tańca Koszt budowy: 10 drewna + 5 kamieni + 800 złota
Wymaga: Brak
Poziom: 3
Korzyści: Taras Wojennego Tańca pozwala rekrutować Tancerzy Ostrzy.
Arena Wojennego Tańca
Arena Wojennego Tańca Koszt budowy: 15 drewna + 2 kryształy + 2,000 złota
Wymaga: Taras Wojennego Tańca
Poziom: 3
Korzyści: Arena Wojennego Tańca pozwala rekrutować Tancerzy Wojny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2010 by Daniel Sokołowski

katalog stron, najlepszychKatalog stronKatalog stron Seo SupremeKatalog stron - Dobre strony